Kontakt:

Telefon: +420 326 746 666
E-mail: primar.chir@nembnl.com

Chirurgické oddělení nemocnice Brandýs nad Labem pracuje od 1. ledna 2013 v novém režimu poskytování zdravotní péče, který se označuje jako „jednodenní chirurgie“. Jedná se o režim chirurgické a ortopedické operativy, kde délka pobytu nemocného po operaci je velmi krátká (do 48 hodin) od operace.

Kontakt

Ambulance: 326 746 557
Recepce nemocnice: 326 746 666 nebo 326 746 622

Jednodenní chirurgie se zaměřuje na plánované operace prováděné klasickou nebo laparoskopickou metodou. Tento způsob léčby umožňuje výrazně zkrátit pobyt v nemocnici a tím i snížit riziko komplikací. Pacient přichází s předoperačním vyšetřením indikační poradnou primáře a následně je objednán k operačnímu zákroku. V den příchodu do nemocnice je pacient  vyšetřen anesteziologem a ještě tentýž den je operován. V závislosti na povaze onemocnění a provedeném zákroku je 1. až 3. den propuštěn do domácího ošetřování s návrhem dalšího postupu a dále je v případě potřeby sledován svým praktickým lékařem, nebo některou z odborných ambulancí v nemocnici. 

CENÍK zdravotnických výkonů a služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami.