Akutní lůžková péče: je poskytována na 6 lůžkách intenzivní péče a na 40 ti lůžkách akutní péče.

Primář: MUDr. Veselý Pavel

Kontakt

Recepce nemocnice: +420 326 746 622 nebo +420 326 746 599

Zajišťujeme péči pro pacienty s akutními změnami stavu v celém rozsahu péče vnitřního lékařství:

  • nemoci kardioavskulárního - ICHS, Hypertenze, IM, Plicní embolie, ICHDK, CMP
  • metabolické a endokrinní onemocnění – např. poruchy vnitřního prostředí včetně poruch funkce ledvin, diabetes mellitus, poruchy fce štítné žlázy
  • plicní choroby – pneumonie, ve spolupráci s ošetřujícím pneumologem CHOPN, Astma
  • gastroenterologické choroby - choroby žaludku, jater, slinivky břišní, žlučových cest
  • muskuloskeletární choroby včetně revmatologických a neurologických

Při zajištění akutní péče spolupracujeme se specializovanými pracovišti ve VFN Praha, FNKV, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Na Bulovce a dalšími dle aktuální potřeby.

Po propuštění z hospitalizace zajistíme další specializovanou ambulantní péči či následnou péči.

Návštěvní hodiny

denně 14:00 – 17: 00