Kontakt:

Telefon: +420 326 746 566
E-mail: laborator@nembnl.com

Ambulantní nepřetržitý provoz tel.:
326 746 566, 567, 568 

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) zajišťuje nepřetržitý ambulantní provoz, který je plně automatizovaný a zpracovává vzorky pro nemocnici, ambulantní lékaře a specialisty. Součástí oddělení je krevní sklad pro naše pacienty.

Nemocniční laboratoř provádí široké spektrum vyšetření, od základních biochemických vyšetření až po speciální imunologická vyšetření. Specializovaná nebo zřídka se vyskytující vyšetření (specializovaná vyšetření imunologická, virologická nebo bakteriologická vyšetření výtěrů, stěrů a dalších typů materiálu určeného k bakteriologickému vyšetření) jsou prováděna ve smluvní laboratoři Citylab, s.r.o. v Praze. Statimová vyšetření provádíme celý den.

K provedení odběru vzorku krve podle požadavku lékaře lze využít služeb odběrové místnosti nacházející se v suterénu nemocnice v prostorách naší laboratoře, která je v provozu v pracovní dny vždy od 7:00 do 10:00 hodin.

Veškerá vyšetření je možno provést i bez požadavku lékaře za úhradu. Cena vyšetření je s pacientem vždy předem konzultována.

Laboratoř zajišťuje také vyšetření veterinárních vzorků. V laboratorním programu jsou evidovány pod laboratorním číslem, jménem majitele a druhem zvířete. Vyšetření hradí majitel zvířete sám (stejná pravidla jako u samoplátců). Po validaci jsou výsledky telefonicky hlášeny lékaři.

 

Oddělení klinické biochemie a hematologie je vybaveno špičkovými analyzátory firem Abbott, Siemens a Biovendor.

Výsledky vyšetření jsou zpracovávány výkonným laboratorním informačním systémem fy. STEINER a po příslušné odborné kontrole jsou distribuovány počítačovou sítí přímo na pracoviště lékaře. Výsledky překračující kritické meze definované v laboratorní příručce jsou telefonicky hlášeny lékaři, který vyšetření požadoval. Konzultační a konziliární služby jsou zajištěny lékařem - klinickým biochemikem.

Pokud využíváte systém MISE od firmy STAPRO, můžeme Vám výsledky vyšetření zasílat elektronicky. Pokud nemáte systém MISE a chtěli byste více informací, kontaktujte nás na tel. 326 746 513.

SEZNAM POSKYTOVANÝCH VYŠETŘENÍ OKBH

Biochemická vyšetření séra a plasmy

 • Proteiny - Albumin, TP
 • Enzymy – ALP, AST, ALT, Amylasa, CK, CK-MB, GMT, Lipasa, LDH
 • Lipidy – Triglyceridy, HDL Cholesterol, Cholesterol celkový, LDL Cholesterol
 • Barviva – Bilirubin celkový
 • Ionty – Ca, P, Fe, Mg, Cl, Na, K
 • Nebílkovinné dusíkaté látky – Urea, Kreatinin, Kys. Močová, eGf-MDRD, CKDEPI
 • Sacharidy – Glukosa, OGTT (glokózový toleranční test)
 • KardioMarkery – CK-MB, Troponin I, CK
 • Hormony – beta hCG, FT4, TSH
 • Protilátky a antigeny – HBsAg, anti-HIV Ag/Ab, anti-HCV, Anti-HAV IgG a IgM, Syfilis (treponemový i neptreponemový test), anti-SARSCoV-2 IgG a IgM kvalitativně, titr anti‑SARSCoV-2 IgG
 • Onkomarkery – PSA, AFP, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, CEA
 • Markery zánětu sepse – CRP, ASLO, RF
 • Vyšetření krevních plynů – ASTRUP
 • Stanovení hladiny ethanolu (pouze pro diagnostické účely)

 

Vyšetření moče

 • Vyšetření moče na kvalitativní průkaz Hemoglobinu, Bílkoviny, Glukosy, Bilirubinu, Urobilinogenu, Ketolátek
 • Mikroskopické vyšetření močového sedimentu
 • Biochemické stanovení mikroalbuminu, amylázy, kreatininu, Ca, P, Cl, Na, K, i-ACR

 

Sdílená vyšetření

 • Krevní obraz
 • Diferenciální rozpočet leukocytů (na automatickém analyzátoru)
 • Hemokoagulační vyšetření - APTT, QUICK, INR, D-Dimery
 • Imunohematologická vyšetření – vyšetření krevní skupiny, zjištění přítomnosti protilátek – COOMBS přímý a nepřímý, křížový pokus

 

ODKAZY

 

Ambulantní nepřetržitý provoz tel.:
326 746 566, 567, 568