Ordinační hodiny:

Pondělí 08:00 - 19:00
Úterý 08:00 - 14:30
Středa 08:00 - 19:00
Čtvrtek 08:00 - 14:30
Pátek 08:00 - 14:30
Sobota neordinujeme
Neděle neordinujeme

Kontakt:

Telefon: +420 720 051 119
E-mail: rtg@nembnl.com

Objednejte se on-line – vaše žádanka na CT není vázaná na konkrétní pracoviště. 

Vrchní lékař: MUDr. Karolína Kostrhunová

Co je to CT

Počítačová tomografie (známá též jako CT) je formou RTG vyšetření, které je jednou ze základních diagnostických metod. CT vyšetření je vhodnou vyšetřovací metodou zejména pro odhalení jak akutních, tak chronických změn na plicích, pro které je běžné RTG vyšetření nedostatečné. Tato metoda je vhodná také pro vyšetření mozku, páteře, a dalších částí těla, u kterých je potřeba zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány.

Naše radiodiagnostické oddělení nabízí velmi rychlé objednání na CT vyšetření. Pokud byste na pracovišti, kam vás doporučil váš lékař, měli dlouho čekat na volný termín, objednejte se u nás. K provedení CT vyšetření nám stačí žádanka od ošetřujícího lékaře nezávisle na tom, které pracoviště s CT přístrojem vám bylo původně doporučeno. Výsledky CT vyšetření se ošetřujícímu lékaři všude předávají formou popisu výsledků a je tak lhostejné, na kterém pracovišti nebo konkrétním typu zařízení ho podstupujete. 

 

Oblasti, které vyšetřujeme:

CT břicha

CT vyšetření břicha je vhodné pro posouzení stavu jater, slinivky břišní, ledvin, sleziny, žlučníku a dalších orgánů v břišní dutině. Je také využíváno k detekci nádorů, abscesů, krvácení, zánětů, ledvinových kamenů a divertikulitidy (zánětlivého onemocnění tlustého střeva).

CT plic (hrudníku)

CT hrudníku se často používá k vyhodnocení plicních lézí, nádorů, infekcí (např. pneumonie), hrudní aorty, hrudníku při trauma nebo při vyšetření před operací hrudníku.

CT hlavy / CT mozku

CT mozku se často provádí při podezření na cévní mozkovou příhodu (mrtvice), nádor mozku, traumatické poranění mozku, infekce nebo hodnocení mozkových struktur před chirurgickým zákrokem.

CT páteře

CT páteře se provádí při podezření na poranění páteře, degenerativní změny, výhřezy meziobratlových plotének, nádory nebo infekce.

CT krku (včetně CT štítné žlázy)

Toto vyšetření slouží k diagnostice při podezření na tumor a určení jeho rozsahu, při uzlinovém syndromu nebo při zánětlivém procesu.

CT vedlejších dutin nosních

CT vyšetření vedlejších dutin nosních pomáhá odhalit chronické nebo akutní záněty, nádory a úrazy.

CT kostí a kloubů

CT vyšetření kostí se využívá k diagnostice zlomenin, artrózy, nádorů kostí nebo infekcí.

Enteroklýza (CT vyšetření tenkého střeva)

Jedná se o radiologické vyšetření tenkého střeva, které lékařům poskytne jeho zobrazení.

Angiografie (CT vyšetření cév)

Na našem pracovišti provádíme CT aorty, plicnice a angiografii cév mozku. Ostatní vyšetření cév ponecháváme specializovaným pracovištím, nejčastěji fakultním nemocnicím v Praze.

Onkologické CT vyšetření

CT vyšetření se často provádí pro sledování velikosti, umístění a rozsahu nádorů u pacientů s rakovinou. Pomáhá při detekci nových lézí, hodnocení metastáz nebo při plánování radioterapie nebo chirurgických zákroků. Pacienti po onkologické léčbě bývají dle indikace onkologa na CT sledováni, aby byla případně včas odhalena recidiva nádoru.

 

Co vás na CT vyšetření zajímá

Jak CT vyšetření funguje?

CT vyšetření využívá rentgenového záření k vytvoření detailních 3D obrazů orgánů a tkání v těle a je neinvazivní a zcela bezbolestné. RTG záření proniká živou hmotou a při průchodu tělem pacienta se oslabuje v závislosti na tloušťce a hustotě prozařované tkáně. CT přístroj pracuje s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na rozdíl od něj však zdroj záření rotuje okolo těla pacienta. Díky tomu je pacient ozařován postupně z různých úhlů a výsledkem jsou podrobné obrazy vrstev těla, které umožňují zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány v různých odstínech šedi, a na základě toho hodnotit jejich strukturu, prokrvení a případné patologické stavy.

 

Jak moc škodí CT vyšetření? Výhody a nevýhody CT.

Během vyšetření je pacient vystaven minimálnímu množství ionizujícího záření, které je bezpečné pro většinu pacientů. Po skončení vyšetření se pacient může ihned vrátit k normálnímu dennímu režimu. Zvýšená opatrnost je v případě indikace u těhotných žen.

CT vyšetření využívá rentgenového záření k vytvoření detailních 3D obrazů orgánů a tkání v těle a stejně jako RTG vyšetření je neinvazivní a zcela bezbolestné. CT přístroj pracuje s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na rozdíl od něj však zdroj záření rotuje okolo těla pacienta. Pacient je tak ozařován postupně z různých úhlů a výsledkem jsou podrobnější obrazy vrstev těla, které umožňují lépe zobrazit jednotlivé orgány v různých odstínech šedi. Díky tomu lze hodnotit jak jejich strukturu, tak i prokrvení a případné patologické stavy.

Jak se připravit a co nedělat před CT vyšetřením?

U klasického CT snímkování obvykle není potřeba žádná speciální příprava.
Pokud však budete indikováni k vyšetření s kontrastní látkou, které umožňuje lepší viditelnost a rozlišení měkkých tkání, budete informováni o konkrétních pokynech, které je třeba dodržet. Tyto pokyny se mohou lišit v závislosti na konkrétní oblasti, která bude vyšetřována. Obecně platí, že je důležité proceduru provést na lačný žaludek. To znamená, že byste neměli jíst minimálně 3 hodiny před vyšetřením, ideálně však 6 hodin. Během této doby je však povoleno pít vodu a užívat nezbytné léky.

Jak se chovat po CT vyšetření?

Po absolvování standardního CT vyšetření není ze strany pacienta vyžadován žádný zvláštní režim.
V případě vyšetření s kontrastní látkou, která se vylučuje převážně ledvinami, je vhodné po vyšetření zvýšit příjem tekutin, pokud to není v rozporu se zdravotním stavem či léčbou pacienta. Dojde tak k urychlení vyloučení této látky z těla.

CT vyšetření kontrastní látkou

Vyšetření s kontrastní látkou se používá k lepšímu zobrazení struktur, které by nebyly viditelné na klasickém snímku. Je využíváno pro detailnější zobrazení průběhu cév a dutých orgánů. Před samotným provedením RTG snímků je pacientovi podána kontrastní látka. Poté pacient zaujme určitou polohu a pořizují se série RTG snímků vyšetřované oblasti. Ne u každého CT vyšetření je nezbytné kontrastní látku podat. O nezbytnosti podání kontrastní látky rozhodně vždy lékař - radiodiagnostik.

Jak se podává kontrastní látka?

V případě CT vyšetření se pacientovi nejčastěji podává buď jódová kontrastní látka, která se aplikuje nitrožilně, nebo báryová suspenze ve formě kaše, kterou pacient buď vypije, nebo je aplikována do konečníku. Pokud je pacient hospitalizovaný a vyhovující kanylu pro nitrožilní aplikaci má již zavedenou z oddělení, je použita tato stávající. V případě irigografie (vyšetření tlustého střeva) se podání báryového kontrastu kombinuje s aplikací vzduchu do střeva.

 

Informovaný souhlas s CT vyšetřením