Upozorňujeme pacienty, že naše telefonická očkovací infolinka neslouží k rezervaci termínu!Více informací

Kontakt:

Telefon: +420 326 746 553, +420 326 746 592
E-mail: primar.lnp@nembnl.com

Primář: MUDr. Urbanová Martina

Vrchní sestra: Jupová Lucie

Komplexní péče na vysoké úrovni

 • Na oddělení lůžek následné péče je poskytována léčebná, dlouhodobá a komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče pacientům, kteří vyžadují pobyt ve zdravotnickém zařízení po odléčení na akutním lůžku
 • Veškerá péče je zaměřena na cílenou a včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů, k čemuž je potřeba spolupráce pacienta i jeho rodinných příslušníků
 • Pacientům zajišťujeme také sociální poradenství
 • Po vyplnění žádostí o přijetí přijímáme jak pacienty na doporučení praktického lékaře, tak i přeložením z jiného oddělení
 • Žádost o přijetí na oddělení lůžek následné péče si můžete stáhnout zde: zadost-o-prijeti-na-lnp.doc.

Co je cílem rehabilitace?

 • Dosažení co nejúplnějšího začlenění pacienta do života a pracovního procesu
 • Snížení pacientovi závislosti na cizí pomoci a subjektivní zlepšení kvality života

 

Pro koho je péče na LNP vhodná?

 • Pacienti s interními diagnózami
 • Pacienti s komplikacemi stárnutí
 • Pacienti po operacích či úrazech
 • Pacienti s onkologickou diagnózou

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Nadstandardní pokoje vybavené polohovacími lůžky, barevnou televizí a internetem
 • Lékařský personál na vysoké odborné úrovni
 • Služby sociálně zdravotní pracovnice
 • Služby nemocničního kaplana
 • Léčebnou a komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči

 

Kontakt:   

MUDr. Martina Urbanová

E-mail: primar.lnp@nembnl.com

 

Lucie Jupová

E-mail: vrchni.lnp@nembnl.com 

 

Návštěvní hodiny:

denně 15:00 - 18:00, případně dle domluvy

            Pravidla pro návštěvy na oddělení následné péče 

Prosím , aby se příbuzní a známí pacientů , kteří přicházejí na naše oddělení na návštěvu, prokázali :

 A/ potvrzením od praktického lékaře, pokud prodělali onemocnění COVID 19 v posledních 90 dnech nebo

 B/potvrzením o proběhlém očkování proti onemocnění COVID 19 ( 2. dávka aplikována minimálně 14 dnů před návštěvou) nebo

 C/ negativním antigenním testem,který není starší 48 hodin nebo negativním PCR testem, který není starší 72 hodin

Prosím, aby se návštěvy předem objednávaly telefonicky na sesterně na určitý den a hodinu.

Před vstupem na oddělení ,prosím , vydesinfikovat ruce, nasadit respirátor a obléci si empír.

Doba návštěvy je max. 30 min.

Možnou variantou, jak pacienty hospitalizované na našem oddělení navštívit , je pobyt v nemocniční zahradě – není potřeba se prokazovat výše uvedenými dokumenty, návštěva probíhá v respirátorech.  

Děkuji za dodržování těchto pravidel

Prim. MUDr. Martina Urbanová        17.5.2021

 

Duchovní služby

Pacientům nabízíme také služby nemocničního kaplana.

Kontakt:

Lorenzová Petra

E-mail: Petra.lorenzova@nembnl.com 

 

 

Sociální pracovnice

Viplaková Jarmila

Tel. 606 033 351

E-mail: socialni@nembnl.com

  

Ceník výkonů neplacených zdravotní pojišťovnou naleznete na Ceník placených služeb.

Žádost o přijetí na oddělení lůžek následné péče si můžete stáhnout zde: zadost-o-prijeti-na-lnp.doc.