Ordinační hodiny:

Pondělí 8:00 - 15:30
Úterý -
Středa -
Čtvrtek 8:00 - 16:30
Pátek 8:00 - 13:30
Sobota -
Neděle -

Kontakt:

Telefon: +420 326 746 506
E-mail: nefrologie@nembnl.com

Lékař: MUDr. Michaela Miarková Poljaková 

Objednejte se online

Nově nabízíme služby nefrologické ambulance, která se nachází v ambulantním traktu suterénu hlavní budovy nemocnice. 

Nefrologie je obor medicíny, který se zabývá studiem a léčbou nemocí ledvin. To zahrnuje širokou škálu stavů od akutních a chronických onemocnění ledvin, přes hypertenzi, selhání ledvin až po onemocnění ledvin způsobené diabetesem a vysokým krevním tlakem.,

 

Kdy navštívit nefrologickou ambulanci?

Nefrologická ambulnace se zabývá především:

 • komplexním dovyšetřením snížené funkce ledvin
 • celkovou péčí a pravidelným sledováním u pacientů, kteří již mají diagnostikovanou nemoc ledvin nebo jsou po operaci ledvin
 • poskytováním péče nefrologickým pacientům, kteří změnili bydliště a potřebují nefrologickou péči v blízkosti nového bydliště
 • poskytováním konzultace ohledně výběru náhrady ledvinné funkce (ve spolupráci s dialyzačními středisky)
 • řešením indikací a vyšetřovacím procesem před možnou transplantací ledvin od živého dárce nebo možným zařazením na čekací listinu transplantace ledviny od mrtvého dárce
 • poluprací s transplantačním střediskem, kde je pacient evidován a zařazen na čekací listinu, některá z pravidelných kontrol může být prováděna v blízkosti bydliště pacienta cestou naší ambulance ( po předchozí vzájemné domluvě)
 • komplexním vyšetření i potencionálního živého dárce ledviny

 

Jak nefrologické vyšetření probíhá?

Na vyšetření se můžete objednat prostřednictvím našeho online rezervačního systému.

Vyšetření, které probíhají v nefrologické ambulanci, se mohou lišit v závislosti na konkrétních symptomech pacienta a jeho zdravotní anamnéze. Obecně lze říci, že mohou zahrnovat:

 1. Laboratorní testy: Tyto testy mohou zahrnovat krevní testy na kontrolu hladiny kreatininu a močoviny v krvi, které mohou naznačovat, jak dobře ledviny fungují. Mohou také zahrnovat testy moči na přítomnost proteinu nebo jiných látek, které by v moči normálně neměly být.
 2. Lékařské vyšetření: Lékař může také provést fyzické vyšetření, včetně poslechu srdce a plic, kontroly tlaku krve a kontroly otoků na těle.
 3. Obrazová diagnostika: To může zahrnovat ultrazvuk ledvin, CT nebo MRI k identifikaci abnormalit, jako jsou cysty nebo nádory.
 4. Monitorování krevního tlaku: Hypertenze (vysoký krevní tlak) je běžným problémem u lidí s onemocněním ledvin, takže pravidelné monitorování krevního tlaku je často součástí péče o tyto pacienty.

Všechny tyto testy a vyšetření pomáhají lékaři zjistit, zda ledviny fungují správně, a identifikovat jakékoliv potenciální problémy, které by mohly vyžadovat léčbu.

Pokud k nám jdete poprvé, je s sebou vhodné vzít (pokud máte):

 1. Žádanku od ošetřujícího lékaře (praktický lékař nebo jiný, který vás indikoval k nefrologickému vyšetření)
 2. Vaši základní zdravotnickou (lékařskou) dokumentaci, např. zprávu od internisty
 3. Lékařskou zprávu od nefrologa (pokud jste již v minulosti navštívili)
 4. Seznam léku, které užíváte
 5. Kartu diabetika (pokud tuto nemoc máte)

První vyšetření je vždy komplexní, zahrnuje - vstupní pohovor, vyšetření, odběry, žádanky na další dovyšetření apod. Žádanky na odběry či na jiná vyšetření nejsou potřeba, pořešíme s Vámi při první návštěvě.