Kontakt:

Telefon: +420 326 746 544
E-mail: int@nembnl.com

Nepřetržitý provoz 24 hodin denně — zajišťuje neodkladná vyšetření.

Vedoucí lékař: MUDr. Pokorný Ondřej

  • Akutní interní ambulance s nepřetržitým provozem zajišťuje příjem nemocných na JIP a standartní část interního oddělení a na poskytování intenzivní akutní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života.
  • Zabýváme se celým spektrem akutních interních zdravotních problémů, např. selhání oběhu, selhání dechu, náhle vzniklá bolest zejména na hrudi, dušnost, akutní infekce zejména dýchacího a močového traktu, otoky, zažívací obtíže, otravy, apod.  
  • Obrátit se na ni mohou pacienti přímo, přednostně je však určena pro příjem pacientů přivážených zdravotnickou záchrannou službou s náhlým zhoršením zdravotního stavu neúrazové povahy.

Pacienti s dlouhodobými obtížemi

  • Pacienti, kteří na akutní interní ambulanci přijdou sami s dlouhodobými obtížemi, mohou v některých případech čekat na ošetření i delší dobu, protože přednostně budou ošetření pacienti s větší prioritou, u kterých je podezření na přímé ohrožení života.
  • Pokud jsou tedy vaše obtíže chronického charakteru je lepší se nejdříve obrátit na svého registrujícího praktického lékaře, který vás v případě potřeby na naši akutní interní ambulanci odešle nebo vás rovnou nasměruje na některou naši odbornou chronickou ambulanci (kardiologickou, gastroenterologickou,..).
  • Pokud však nemáte jistotu, jaký charakter vaše obtíže mají, samozřejmě vás i tak ošetříme a navrhneme další diagnostický a terapeutický postup.  
  • V případě, že se na naši ambulanci chystáte, připravte si s sebou prosím seznam užívaných léků a ev. s sebou vezměte i zprávy a nálezy z předchozích vyšetření, pokud je máte k dispozici, zjednodušíte tím a zejména zpřesníte vaše ošetření.