Kontakt:

Telefon: +420 326 746 522
E-mail: mediamb@nembnl.com

V oblasti gynekologických onemocnění se věnujeme zejména diagnostice a léčbě přednádorových stavů, operačním výkonům a zákrokům. Klademe důraz zejména na minimálně invazivní chirurgické výkony (laparoskopické a hysteroskopické operace), pro které máme nejmodernější přístrojové vybavení a prostorové zázemí. 

Vedoucí lékař: MUDr. Kašpárková Hana

Ordinační hodiny

Pondělí 7:30 - 12:00 12:30 - 14:30

MUDr. Kašpárková Hana, MUDr. Novák Richard

Úterý 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00 MUDr. Kašpárková Hana,
MUDr. Novák Richard
Středa 7:30 - 12:00 12:30 - 14:30 administrativa, pouze sestra
Čtvrtek 7:30 - 12:00 12:30 - 16:30 MUDr. Hron Filip,
MUDr. Novák Richard
Pátek 7:30 - 12:00 12:30 - 14:30 MUDr. Hron Filip,
MUDr. Novák Richard

Kontakt

Ambulance: +420 326 746 522
Recepce nemocnice: +420 326 746 599 nebo +420 326 746 622

Pro ostatní oddělení nemocnice poskytujeme konziliární služby a také využíváme služeb těchto oddělení a komplementu nemocnice pro naše pacientky.

V rámci jednodenní gynekologické operativy klademe důraz zejména na minimálně invazivní chirurgické výkony (laparoskopické a hysteroskopické operace), pro které máme nejmodernější přístrojové vybavení a prostorové zázemí.

Oddělení byla udělena akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu v gynekologii a porodnictví.

Ambulantní provoz

  • Běžná ambulantní činnosti probíhá ve 2 ambulancích.
  • Spolupracujeme také s centrem pro léčbu neplodnosti, neplodné páry vyšetřujeme a případně poskytujeme léčbu před odběrem vajíček, ev. léčbu vedlejších projevů stimulace vaječníků.
  • v porodnické činnosti poskytujeme komplexní prenatální péči, poradny pro fyziologické a patologické těhotenství 

Operační sály

Moderní operační sály jsou kvalitně vybavené pro níže uvedené operační výkony.

Prováděné operační výkony v režimu jednodenní gynekologie:

  • ambulantní: cystoskopie apod.
  • malé gyn. oper. výkony : hysteroskopie, konizace, kyretáže
  • laparoskopicky prováděné gynekologické operace
  • plastické operace ženského genitálu (labioplastika, úpravy poševního vchodu, úprava hráze a pod.)

Ceník

Výkony prováděné na oddělení nehrazené pojišťovnou

Umělé přerušení těhotenství do 8. týdne grav.

5 000 Kč

Umělé přerušení těhotenství od 8.- 12. týdne grav.

7 500 Kč

Laparoskopická sterilizace

15 000 Kč

Drobné kosmetické úpravy pochvy a zevního genitálu

5 000 Kč

Výkony pro nepojištěné samoplátce

Komplexní gynekologické vyšetření

1 000 Kč

Prevence

1 350 Kč

Ultrazvukové vyšetření

1 000 Kč

Těhotenská poradna

750 Kč

Těhotenská poradna + CTG (monitoring plodu)

1 000 Kč

Konizace LEEP

8 000 Kč

Kyretáž

5 000 Kč

Revize dutiny děložní po potratu či porodu

8 000 Kč

Hysteroskopie diagnostická

8 000 Kč

Hysteroskopie operační

12 000 Kč