Kontakt:

E-mail: aro@nembnl.com

Naše anesteziologické a resuscitační oddělení (ARO) zajišťuje komplexní péči o nemocné, a to jak v průběhu operace, tak v předoperačním a pooperačním období včetně podání celkové anestézie a různých typů místní anestézie, převážně na odděleních všeobecné chirurgie, ortopedie, cévní chirurgie a gynekologie.