Hydrokéla, spermatokéla
– nepodceňujte anomálie v oblasti šourku

urologie-lekar.png
  • Zkušený tým specialistů, velmi krátké objednací lhůty
  • Komplexní péče pro Vaše pohodlí - plastiku hydrokély či odstranění spermatokély včetně předoperačního vyšetření a pooperační péče zajistíme v průběhu jednoho dne
  • Moderní vybavení a individuální přístup v rámci urologické jednodenní péče
  • Rychlé a cenově dostupné zákroky, na které nemusíte čekat měsíce v dojezdové vzdálenosti z Prahy
  • Bližší informace: urocentrum@nembnl.com nebo na čísle koordinátora urologického centra +420 606 033 358
Konzultace zdarma


Co je hydrokéla a spermatokéla?

Hydrokéla neboli tzv. vodní kýla znamená nahromadění tekutiny kolem varlete v jeho obalech, což esteticky způsobuje nezvyklé zvětšené varle, čehož se lze zbavit pouze operativně. Dochází k ní většinou pozvolna, v řádu měsíců či let a nejspíše vzniká následkem zánětu varlete či nadvarlete, nádorového onemocnění šourku nebo po úrazu. Může také vzniknout po operacích v oblasti třísel, například po operaci kýly nebo varikokély.

Spermatokéla je nezhoubná cysta v oblasti nadvarlete, která dosahuje různých velikostí, při větších rozměrech může způsobovat nepohodlí či nepříjemný tlak v oblasti šourku.


Hlavní výhody zákroku v našem
urologickém centru jednodenní péče

Minimální doba čekání na zákrok

Zkušený tým odborníků s dlouholetou praxí
v oblasti urologických chirurgických zákroků

Komfort jednodenní péče
bez nutnosti hospitalizace

Komplexnost zákroku v rámci
jednoho pracoviště

Jak u nás operativní zákrok probíhá?

1

Máte-li doporučení od Vašeho ošetřujícího urologa nebo vnímáte zvětšení či bolest v oblasti šourku, kterou jste zatím nekonzultoval se specialistou, objednejte se k nám on-line na první konzultaci k zákroku. Náš specialista s Vámi důkladně projde Vaši anamnézu, provede potřebné vyšetření a v případě potvrzení diagnózy dohodne přesný termín zákroku.

2

Koordinace s centrem urologie – jednodenní péče – Naše koordinátorka jednodenní péče Vás seznámí s podrobnými informacemi ohledně organizace Vašeho operačního dne. Rozhodnete se také, zda zákrok provedeme v lokální či celkové anestezii.

3

V den zákroku vás přijmeme do naší péče a absolvujete předoperační vyšetření spojené s konzultací s naším operatérem a anesteziologem. Samotný výkon včetně přípravy trvá přibližně 45 minut. Na postižené straně šourku je operativně provedena plastika obalů, čímž se tekutina z obalů vypustí a chirurgicky se upraví tak, aby ke kumulaci tekutiny dále nedocházelo. V případě spermatokély se jedná o jemnou preparaci cystického ložiska. Operace hydrokély a spermatokély se provádí vstřebatelnými stehy.

4

Oba zákroky se běžně provádí celkové anestezii.

5

Po ukončení zákroku vás převezeme na komfortní lůžkové oddělení urologické jednodenní péče, kde si budete moct po odpočinout a budete v kontrolní péči našich specialistů. Po poslední kontrole ošetřujícím lékařem odcházíte ještě tentýž den domů, pokud nedojde ke komplikacím.

6

Rekonvalescence a kontrolní vyšetření – vyšetření - Po zákrocích plastiky hydrokély či odstranění spermatokély doporučujeme dodržovat přibližně jeden týden klidový režim. Delší poloha vsedě či delší chůze nemusí být zpočátku pohodlná, je proto třeba pohyb častěji střídat. V celém týdnu po zákroku omezte výraznou fyzickou námahu, posilování a silové sporty, koupání v bazénech a koupalištích a vynechte návštěvu sauny. Kontrolní vyšetření můžete absolvovat na urologické ambulanci, odkud jste obdržel doporučení, nebo v naší urologické ambulanci do týdne od provedení zákroku. Celková doba hojení bez doprovodných komplikací bývá 3-4 týdny.

Cena zákroků

14 800 Kč

Konzultace zdarma


Proč podstupovat plastiku hydrokély (tzv. vodní kýly) či odstranění spermatokély?

lekar-2.png
  • Máte nepříjemný pocit nepohodlí, tlaku či bolesti v oblasti šourku?
  • Zaznamenali jste zvětšení jedné části šourku, které Vám překáží například při sportu, delším sezení, při chůzi či jiných běžných aktivitách?
  • Vadí Vám zvětšené varle z estetického hlediska?
  • Nahmatali jste v oblasti šourku neznámý útvar a máte z něho obavy?
  • Kromě viditelné asymetrie a nepříjemných pocitů bolesti či otoku je dobré v případě pochyb podstoupit urologické vyšetření i v rámci prevence rakoviny varlat či pro odhalení zánětů či infekce.


Představení lékařského týmu

mudr-romana-richterova-urologie-brandys-01.jpg

MUDr. Romana Richterová, MBA

působí v oboru urologie přes dvacet let. Během své kariéry pracovala na urologických a chirurgických odděleních v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, ve Fakultní nemocnici Na Bulovce a na urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Kromě naší nemocnice pracuje také ve specializované urologické ambulanci v Centru zdravotní péče Jirny a působí ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. V průběhu své kariéry absolvovala řadu odborných kurzů, například v oblasti laparoskopie, endourologie, neurogenní dysfunkce dolních močových cest či ultrasonografie v urologii. Je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a několika licencí, včetně té pro výkon soukromé lékařské praxe a funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urologie.

Zobrazit více
mudr-lukas-wagenknecht.png

MUDr. Lukáš Wagenknecht, MBA

je uznávaným lékařem se specializací v urologii. Většinu své kariéry strávil v Oblastní nemocnici Kolín, kde působil na chirurgickém a následně na urologickém oddělení. Kromě toho také pracoval jako lékař pro Středočeskou záchrannou službu a ústavní pohotovost v Nemocnici Kutná Hora.

Dále působil na urologickém oddělení Nemocnice na Bulovce, kde zastával až do roku 2022 pozici zástupce primáře. V posledních letech se věnuje i ambulantnímu sektoru na Poliklinice Pod Marjánkou. Od roku 2010 je též členem předsednictva Lékařské komory v Kolíně. Má licenci ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře pro obor urologie. V průběhu své kariéry absolvoval řadu odborných kurzů a školení a to nejen v lékařské, ale i právnické sféře. Před pěti lety byl jmenován krajským soudem v Praze soudním znalcem v oboru zdravotnictví se specializací urologie.

Zobrazit více

 

MUDr. Ladislav Mašek

je renomovaný lékař v oblasti urologie. Po úspěšném absolvování studia na 3. lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Praze získal atestaci v oboru urologie a licenci ČLK pro výkon samostatné praxe, odborného zástupce a poskytování poradenských služeb pro tento obor.

Disponuje také licencí pro výkon vedoucího lékaře - primáře pro obor urologie. V minulosti pracoval na urologickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno. Od roku 2014 až do současnosti pracuje na urologickém oddělení Nemocnice Na Bulovce a na poliklinice Urologie Ukrajinská s.r.o.. Je členem České urologické společnosti a zároveň spoluřešitelem řady klinických studií. V průběhu své kariéry absolvoval řadu odborných kurzů a pravidelně se účastní odborných urologických konferencí v ČR i v zahraničí.

Zobrazit více

Jak se objednat?

Uvažujete-li o provedení zákroků plastiky hydrokély či odstranění spermatokély, objednejte se on-line na první konzultaci k zákroku, kdy projdete důkladným pohovorem a vyšetřením s naším specialistou. Ten zhodnotí Váš zdravotní stav a provede základní vyšetření v oblasti šourku.

 

Na co se často ptáte

Jak se léčí hydrokéla?

Hydrokéla neboli tzv. vodní kýla znamená nakupení tekutiny kolem varlete v jeho obalech, což esteticky způsobuje nezvyklé zvětšení, kterého se lze úplně zbavit pouze operativně. Při větším objemu tekutiny může docházet k nepříjemnému tlaku a nepohodlí v oblasti šourku, což může překážet například při sportu, chůzi či dalších běžných každodenních aktivitách. Operativní zákrok se většinou provádí v celkové anestezii vstřebatelnými stehy.

Jak se pozná spermatokéla?

Spermatokéla je nezhoubná cysta v oblasti nadvarlete, která dosahuje různých velikostí. V případě, že jste při samovyšetření nahmatal na varleti neobvyklý útvar, je důležité obrátit se na urologického specialistu. Ten provede potřebné vyšetření, aby byla vyloučena další možná onemocnění, například rakovina varlat.

Co může být bulka na varleti?

V případě, že jste při samovyšetření nahmatal na varleti neobvyklý útvar, je důležité obrátit se na urologického specialistu. Ten provede potřebné vyšetření, aby byla vyloučena další možná onemocnění. Může jít například pouze o drobnou uzlinu nebo nezhoubnou cystu, kterou je dobré chirurgicky odstranit.

Jak poznat hydrokélu?

Hydrokéla neboli tzv. vodní kýla je nakupení tekutiny kolem varlete v jeho obalech, což esteticky způsobuje nezvyklé zvětšení v jedné části šourku. Pokud nedojde současně k zánětu, je toto zvětšení bezbolestné. Dochází k němu většinou pozvolna, v řádu měsíců či let a nejspíše vzniká následkem zánětu varlete či nadvarlete, nádorového onemocnění šourku nebo po úrazu.

Jak probíhá operace hydrokély?

Operace hydrokély neboli tzv. vodní kýly je chirurgický zákrok, kdy je na postižené straně šourku provedena plastika obalů, čímž se tekutina z nich vypustí a chirurgicky se upraví tak, aby ke kumulaci tekutiny dále nedocházelo. Zákrok se provádí vstřebatelnými stehy.

Jak probíhá operace spermatokély?

Operace spermatokély je chirurgický zákrok, při kterém se provádí jemná preparace cystického ložiska. Zákrok se provádí vstřebatelnými stehy.

Jak dlouho trvá operace hydrokély?

Zákrok je prováděn vždy zkušenými urology s chirurgickou praxí většinou v celkové anestezii. Samotný výkon včetně přípravy trvá přibližně třičtvrtě hodiny. Pokud nedojde ke komplikacím, běžně odchází pacient po zákroku ještě ten samý den domů.

Jak dlouho trvá operace spermatokély?

Zákrok je prováděn vždy zkušenými urology s chirurgickou praxí většinou v celkové anestezii. Samotný výkon včetně přípravy trvá přibližně třičtvrtě hodiny. Pokud nedojde ke komplikacím, běžně odchází pacient po zákroku ještě ten samý den domů.

Kolik stojí operace hydrokély či spermatokély?

Každá urologická klinika nebo oddělení, které se zaměřuje na urologické chirurgické zákroky, má svůj vlastní ceník tohoto zákroku. Ceny jednotlivých pracovišť se mohou výrazně lišit. Při hledání pracoviště je také dobré zjistit si čekací lhůtu na provedení zákroku.

 

Urologie - centrum jednodenní péče

PP Hospitals, s.r.o.
Brázdimská 1000
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
250 01

IČ: 260 85 011
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka č. 139421