Kontakt:

Telefon: +420 720 051 119
E-mail: rtg@nembnl.com

Preventivní sonografie neboli ultrazvuk (UZ) prsů může být klíčovým nástrojem v boji proti rakovině prsu. Preventivní lékařské prohlídky prsů vám mohou zachránit život. Tato vyšetření jsou prováděna za účelem co nejčasnějšího záchytu nádoru. 

Objednejte se ZDE!

Co je preventivní sonografie prsů?

Preventivní sonografie prsů je bezpečný a neinvazivní způsob vyšetření, který může odhalit změny v prsní tkáni, i když nejsou viditelné na mamografii a nebo nejsou hmatné. Tento screeningový test může být zejména užitečný u mladších žen nebo u žen, které mají geneticky danou vyšší hustotu prsní tkáně.

Proč je to důležité? 

Rakovina prsu je nejčastějším typem rakoviny u žen. Včasná detekce může výrazně zvýšit šance na úspěšné léčení. Včas zachycený nádor prsu je jeden z nejlépe řešitelných nádorů, jeho léčba bývá velmi úspěšná a ženy se po léčbě vrací do plnohodnotného života. 

Preventivní sonografie prsů může odhalit ložiska, která by jinak mohla zůstat nepovšimnuta až do pokročilého stadia onemocnění. Nejúčinnější zbraní v boji s touto zákeřnou nemocí je prevence, neboť jen včas odhalený malý nádor může být úspěšně léčen.

Pokud jste byla v minulosti již na ultrazvuku vyšetřena, doneste nám prosím zprávu z vyšetření, abychom měli možnost srovnání případných nálezů.

Kdo by měl podstoupit preventivní sonografii prsů?

  • Ženy s vyšší hustotou prsní tkáně a ženy mladší 45 let, které nemají nárok na mamografii
  • Ženy s rodinnou anamnézou rakoviny prsu
  • Ženy, které podstoupily genetický test pro BRCA1 nebo BRCA2 mutace
  • Ženy, které mají podezřelé ložisko zjistitelné dotykem
  • Ženy, které chtějí o své zdraví nadstandardně pečovat

Jak často vyšetření absolvovat?

Ideálně by měla pacientka konzultovat frekvenci vyšetření se svým lékařem, aby určil vhodný plán prevence. Obecně platí, že preventivní ultrazvuk prsu by měl být prováděn pravidelně v kombinaci s mamografií. Mějte na paměti, že zlatým standardem screeningu karcinomu prsu v ČR je mamografie, na kterou mají každé dva roky nárok ženy od 45 let, u některých pojišťoven již od 40. roku. Ultrazvuk prsů plnohodnotně mamografii nenahrazuje, naopak se může stát, že některé nálezy jsou na ultrazvuku lépe zobrazitelné a sledovatelné.

Na vyšetření se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.  

Jaké typy vyšetření nabízíme?

1. Sonografie (ultrazvuk) prsů včetně axilárních (lymfatických) uzlin

Ultrazvukové vyšetření prsů včetně axilárních (lymfatických) uzlin jako prevence nádorového onemocnění. Ultrazvuku se užívá při snaze o včasné odhalení rakoviny prsou.

2. Předoperační sonografie (ultrazvuk) vyšetření před augmentací prsů

První logickou volbou před operací prsů je vyšetření prsů ultrazvukem, protože se velmi často jedná o klientky, které jsou mladší než cílová skupina žen pro screeningovou mammografii (45 let a méně). Hlavním cílem tohoto vyšetření je vyloučení zhoubného bujení, ale i event. odhalení a popis nezhoubných ložisek, které bude nutné v budoucnu hlídat.

3. Sonografie (ultrazvuk) prsů s implantáty

Preventivní vyšetření prsou by se neměla podceňovat. A nezáleží, zda jste podstoupila zvětšení prsou či jinou plastickou úpravu. Každá žena by měla o svá prsa pečovat, aby mohla společně s lékaři na případný problém včas zareagovat a poznat, kdy je něco v nepořádku.U žen, které podstoupily zvětšení či modelaci prsů s vložením prsních implantátů je  vhodné docházet na sonografické (ultrazvukové) vyšetření 1x za dva roky na pracoviště, kde mají zkušenost s vyšetřováním nejen prsní žlázy, ale i implantátů.

sono ceník.png