Objednejte se online

Informovaný souhlas s CT vyšetřením

 

CT přístroj je vhodnou vyšetřovací metodou zejména pro odhalení jak akutních, tak chronických změn na plicích, pro která je běžné RTG vyšetření nedostatečné.

Vedoucí lékařka: MUDr. Karolína Kostrhunová

Mezi poskytovaná vyšetření patří CT:

  • mozku (z důvodu neurologických potíží nebo po úrazu)
  • páteře (krční, hrudní a bederní – hodnocení degenerativních, ale i poúrazových změn)
  • krku
  • vedlejších dutin nosních
  • plic
  • břicha a mále pánve
  • kostí a kloubů (v některých indikacích)
  • angiografie (nejčastěji plicnice a aorty)

Výhledově bude do portfolia poskytovaných služeb zařazena i CT enteroklýza (vyšetření tenkého střeva) a CT kolonografie.

 

Jak vyšetření funguje?  

Jedná se o zařízení, které pracuje s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na rozdíl od něj však zdroj záření rotuje okolo těla pacienta. Díky tomu je pacient ozařován postupně z různých úhlů a výsledkem jsou podrobné obrazy vrstev těla, které umožňují zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány v různých odstínech šedi, a na základě toho hodnotit jejich strukturu, prokrvení a případné patologické stavy.  

 

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření není časově náročné, trvá do 10 až 15 minut. V některých indikacích je potřebné nitrožilní podání jodové kontrastní látky, k čemuž je nutné zhotovit žilní vstup. Pokud je pacient hospitalizovaný, a vyhovující kanylu již má zavedenou z oddělení, je použita tato stávající. K CT vyšetření musí být pacienti indikováni lékařem, zvýšená opatrnost je pak v případě těhotných žen. Na vyšetření na CT přístroji poskytujeme krátké čekací lhůty.

Informovaný souhlas s CT vyšetřením