• Z lůžkového oddělení je pacient propuštěn:
    • po skončení léčebného/vyšetřovacího procesu,
    • na vlastní žádost nebo žádost zákonného zástupce.
  • O propuštění je pacient náležitě informován.
  • Při propuštění pacient obdrží propouštěcí zprávu, eventuálně předběžnou propouštěcí zprávu, dále recepty (případně nezbytné léky na 3 dny po propuštění) a případně výpis poplatků s hospitalizací spojených.