• Pacient má právo být srozumitelně seznámen se svým zdravotním stavem a informován o potřebných zdravotních výkonech.
  • Informace o zdravotním stavu pacienta poskytuje ošetřující lékař pouze osobám, které pacient určil v Informovaném souhlasu s hospitalizací při přijetí na oddělení.