RV1_9415.jpg
  • Návštěvy příbuzných a známých jsou možné denně.
  • Doporučené návštěvní hodiny jsou zejména od 14 do 18 hodin.
  • Návštěvní doba se však na jednotlivých odděleních liší podle charakteru, proto se na ně informujte u ošetřujícího lékaře.