• Přijetí pacienta na lůžkové oddělení provádí lékař určený primářem oddělení nebo lékař konající pohotovostní zdravotnickou službu.
  • Při příjmu je pacient vyšetřen lékařem, který určí potřebná vyšetření a plán léčebné péče, který je pacient povinen dodržovat.
  • Pacient je lékařem také informován o přijetí k hospitalizaci (Informovaný souhlas s hospitalizací) a dalším plánovaném postupu.
  • V případě plánovaného invazivního výkonu/ vyšetření zajišťuje také Informovaný souhlas s konkrétním výkonem.
  • Potvrzení pracovní neschopnosti pacientovi vystaví přijímající lékař. 
  • Pacient je následně přijímající sestrou uložen na lůžko.
  • Sestra pacienta seznámí s tímto Vnitřním řádem a provozem oddělení a vyplní s ním všechny potřebné dokumenty.
  • Cenné věci a větší finanční obnos doporučujeme zanechat doma. V případě, že má pacient u sebe věci větší hodnoty, může je uložit do trezoru na oddělení, kde je hospitalizován. Za neuložený majetek nemocnice neručí.
  • V případě, že si pacient přinese léčivé přípravky nebo potravinové doplňky, měl by se o jejich užívání po dobu hospitalizace poradit se zdravotnickým personálem.