• Každé pracoviště má spektrum nadstandardních služeb, které poskytuje. Informace vám poskytnou přímo na oddělení.
  • Věříme, že budete s poskytnutou péčí a všemi dalšími službami spokojeni a po ukončení léčby i nadále zachováte naší nemocnici svou přízeň.