Informace o úmrtí

  • O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká (je-li nám známa) nebo jiná osoba, jež je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého.
  • Informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo.

Osobní věci pacienta a pozůstalost

  • Oblečení a věci osobní potřeby (vč. zubních náhrad) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení nemocnice, kde byl zemřelý naposledy hospitalizován.
  • Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vztah k zemřelému.
  • Pozůstalost pacienta je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví.
  • Pro vyzvednutí pozůstalosti je potřeba se předem telefonicky objednat na tel. čísle 326 746 502.  

Vyzvedávání depozit

Po - Pá 8:00 - 15:30 

Prosíme o telefonické objednání termínu k  vyzvednutí depozit. Po tel. domluvě na +420 326 746 502 možno i v jiný termín.