• Prosíme pacienty o dodržování denního režimu stanoveného lékařem.
  • Pokud má pacient povoleny vycházky, prosíme o dodržování doby a prostoru k vycházkám vyhrazeného.
  • Žádáme pacienty, aby neopouštěli oddělení bez vědomí zdravotnického personálu.
  • Každý odchod je třeba nahlásit službukonající sestře.
  • Noční klid je obvykle od 22:00 – 06:00, z důvodu provozu intenzivní péče a akutních příjmů pacientů však může být často narušen.
  • Návštěvy jsou na oddělení denně, dle provozu oddělení a zdravotního stavu pacienta.