Aktuality

Lékaři doporučují nečekat s návštěvou ordinace, až skončí mimořádná opatření. Čekací lhůty pak mohou být až trojnásobné.

19.04.2021

Kvůli již více než rok trvající pandemii koronaviru spousta pacientů odkládá pravidelné preventivní prohlídky, případně nechodí na akutní vyšetření z obavy případné nákazy koronavirem nebo kvůli přeplnění nemocnic. Jak ale varuje MUDr. Pavel Veselý, primář interního oddělení brandýské nemocnice, dopady takového zanedbání mohou mít fatální následky, a to jak pro zdravotnický systém, tak pro samotné pacienty.

Celý článek

Centrální rezervační systém - návod pro zájemce o očkování

14.04.2021

Tento dokument obsahuje návod pro zájemce o očkování o tom, jak se úspěšně registrovat k očkování a jak po vyzvání k rezervaci provést výběr konkrétního termínu k provedení očkování. Zároveň obsahuje řešení situací souvisejících například se změnou vybraného očkovacího místa, zrušením nebo přesunem prvního či druhého termínu očkování, využití asistenčních služeb apod.

Celý článek

Očkování v jednotlivých skupinách obyvatel, v rizikových skupinách a kontraindikace

13.04.2021

Očkování proti nemoci covid-19 probíhá s využitím schválených a registrovaných vakcín za dodržení všech postupů a doporučení uvedených ve schválené souhrnné informaci k dané vakcíně. V praxi mohou nastat některé situace a skutečnosti, které nejsou v této souhrnné informaci uvedeny. Proto vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující doporučení.

Celý článek