Jak probíhá CT vyšetření a jak se něj připravit?

20220727_143844.jpg

Jednou ze základních diagnostických metod je rentgenové (RTG) vyšetření, kterého využívá i počítačová tomografie (známá též jako CT). RTG metoda pracuje s tzv. rentgenovým zářením, které je schopné pronikat hmotou. Rentgenologie může být využita k diagnostice mnoha onemocnění a poranění, od zlomenin až po závažnější stavy, jako jsou nádory nebo srdeční choroby. Dnes existuje několik modifikací základního RTG zobrazení, jako například CT vyšetření, které je vhodnou vyšetřovací metodou zejména pro odhalení jak akutních, tak chronických změn na plicích, pro které je běžné RTG vyšetření nedostatečné. Tato metoda je vhodná také pro vyšetření mozku, páteře, a dalších částí těla, u kterých je potřeba zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány.

6.9.2023 14:09

20220727_144237.jpg

Jak funguje CT vyšetření?

CT vyšetření využívá rentgenového záření k vytvoření detailních 3D obrazů orgánů a tkání v těle a je neinvazivní a zcela bezbolestné. RTG záření proniká živou hmotou a při průchodu tělem pacienta se oslabuje v závislosti na tloušťce a hustotě prozařované tkáně. CT přístroj pracuje s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na rozdíl od něj však zdroj záření rotuje okolo těla pacienta. „Díky tomu je pacient ozařován postupně z různých úhlů a výsledkem jsou podrobné obrazy vrstev těla, které umožňují zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány v různých odstínech šedi, a na základě toho hodnotit jejich strukturu, prokrvení a případné patologické stavy,“ vysvětluje MUDr. Karolína Kostrhunová, vedoucí lékařka radiodiagnostického oddělení nemocnice Brandýs nad Labem.

„Naše oddělení je vybaveno moderním CT skenerem, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku. Oddělení je vedené zkušenými radiology a je podporováno moderní technologií, která umožňuje poskytovat vysokou úroveň diagnostických služeb. Co je ale pro pacienty nejzásadnější, je fakt, že na CT vyšetření poskytujeme krátké čekací lhůty, které jim umožní co nejrychlejší návrat k normálnímu způsobu života. Včasná diagnostika je navíc u mnoha diagnóz klíčová,“ dodává MUDr. Kostrhunová.

RV1_6497.jpg

Kdy vám lékař doporučí CT vyšetření?

Před vyšetřením je nutné získat žádanku od lékaře, který určuje typ a rozsah vyšetření, které je potřeba provést. CT vyšetření se zaměřuje na diagnostiku různých onemocnění pomocí počítačového zobrazování vnitřních struktur těla, kde díky rentgenovému záření vytváří 3D obrazy orgánů a tkání v těle. CT vyšetření pak může být použito k diagnostice různých oblastí těla, včetně hlavy, hrudníku, břicha a končetin. S pomocí CT můžeme diagnostikovat také řadu onemocnění včetně cévních chorob, zánětů, nádorů a mnoho dalších. U těhotných žen je v případě indikace vyšetření doporučena zvýšená opatrnost.

 

Jak se mám připravit na CT vyšetření?

U klasického CT snímkování obvykle není potřeba žádná speciální příprava. Pokud však budete indikováni k vyšetření s kontrastní látkou, které umožňuje lepší viditelnost a rozlišení měkkých tkání, budete informováni o konkrétních pokynech, které je třeba dodržet. Tyto pokyny se mohou lišit v závislosti na konkrétní oblasti, která bude vyšetřována. Obecně platí, že je důležité proceduru provést na lačný žaludek. To znamená, že byste neměli jíst minimálně 3 hodiny před vyšetřením, ideálně však 6 hodin. Během této doby je však povoleno pít neperlivou vodu a užívat nezbytné léky.

RV1_6565.jpg

Jak probíhá CT vyšetření?

CT vyšetření není časově náročné, trvá standardně do 10 až 15 minut. Pacient je zpravidla požádán o vysvlečení do spodního prádla, většina vyšetření se pak provádí vleže na zádech s nataženýma rukama za hlavou. Pacient by při něm měl ležet v klidu a nehýbat se. Vyšetřovací stůl pak s pacientem opakovaně projíždí CT přístrojem.

V některých indikacích je potřebné nitrožilní podání jodové kontrastní látky, k čemuž je nutné zhotovit žilní vstup. Pokud je pacient hospitalizovaný a vyhovující kanylu již má zavedenou z oddělení, je použita tato stávající. „Protože je pro nás pohodlí pacientů prioritou, pořídili jsme aplikátor kontrastní látky, který obsahuje topný panel. Ten kontrastní látku předehřívá, díky čemuž je aplikace pro pacienty mnohem komfortnější,” říká vedoucí lékařka radiodiagnostického oddělení. Během vyšetření je pacient vystaven minimálnímu množství ionizujícího záření, které je bezpečné pro většinu pacientů. Po skončení vyšetření se pacient může ihned vrátit k normálnímu dennímu režimu.

Objednejte se na CT vyšetření rychle a pohodlně

„Pořízení nového CT přístroje bylo součástí celkové renovace prostor radiologického oddělení, která proběhla v loňském roce. Spolu s tím byl i přes všeobecný nedostatek pracovní síly ve zdravotnictví posílen jak tým lékařů, tak i radiologických asistentů,“ doplňuje MUDr. Karolína Kostrhunová.

Máte-li žádanku na radiologické, ultrazvukové nebo CT vyšetření, brandýská nemocnice nabízí proklientský přístup a velmi krátké čekací lhůty, které pacientům díky včasné diagnostice umožní rychlejší návrat k normálnímu životu.

Objednávat se lze buď standardně telefonicky, a to na tel. č. 720 051 119, nebo online – jednoduše si vyberte termín, který vám nejvíce vyhovuje.