• Jsme moderní lékařské pracoviště zaměřující se na špičkovou základní i specializovanou péči vycházející z nejnovějších lékařských poznatků, zejména pak v oborech ortopedie a jednodenní chirurgie, gynekologie, ORL, gastroskopie a vnitřního lékařství, a to jak v ambulantní, tak lůžkové formě.
  • Naši specialisté jsou vyhledávanými odborníky ve svém oboru, z nichž velká část působí také v pražských fakultních nemocnicích.
  • V dojezdové vzdálenosti Prahy tak nabízíme pacientům špičkovou lékařskou péči s krátkými objednacími lhůtami a vysokou mírou flexibility, co se týče termínů vyšetření, a nejmodernější diagnostické a léčebné postupy, které jsou pro pacienta co nejméně zatěžující.

Pro zvýšení celkového komfortu pacientů jsme zavedli také online objednávkový systém.