Jak se připravit na CT vyšetření plic a co může odhalit?

RV1_6493_Jak probiha CT vysetreni.jpg

Řada regionů v České republice, včetně Prahy, dlouhodobě bojuje s vysokou obsazeností termínů na CT vyšetření a čekacími lhůtami v řádu týdnů až měsíců. Chystáte se na CT vyšetření plic? Objednejte se v brandýské nemocnici, kde na něj nebudete čekat dlouho. K provedení CT vyšetření nám stačí žádanka od ošetřujícího lékaře nezávisle na tom, které pracoviště s CT přístrojem Vám bylo původně doporučeno.

26.1.2024 00:01

Radiodiagnostické oddělení v brandýské nemocnici je vybaveno moderním CT skenerem, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku na vysoké úrovni. Co je pro pacienty nejzásadnější je fakt, že na CT vyšetření poskytujeme krátké čekací lhůty, které jim umožní co nejrychlejší návrat k normálnímu způsobu života. Stačí se na něj objednat online. Oddělení je vedené zkušenými radiology,“ říká MUDr. Karolína Kostrhunová, vedoucí lékařka radiodiagnostického oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem.

RV1_6596_Uvodni foto.jpg

CT vyšetření je pro včasnou diagnostiku mnoha onemocnění nezbytně nutné. Počítačová tomografie (známá též jako CT) je jednou ze základních diagnostických metod vhodnou především pro odhalení jak akutních, tak chronických změn, pro které je běžné RTG vyšetření nedostatečné.

CT plic se provádí při poranění hrudníku nebo při diagnostice nemocí plic, cév a uzlin hrudníku. Často se používá k vyhodnocení struktury plicního parenchymu, plicních lézí, pneumonie, hrudní aorty, hrudníku při traumatu nebo při vyšetření před operací hrudníku. Pomocí CT získává lékař detailní zobrazení vnitřních orgánů a tkání s velmi vysokou rozlišovací schopností a ve 3D. Pomáhá si tím při plánování a sledování efektivity léčby i při odhalování případné recidivy nemoci.

CT plic bez složitých příprav

Stejně jako každé vyšetření, má i CT plic několik náležitostí, které však nejsou pro pacienta nijak náročné. Před CT vyšetřením plic je třeba vyplnit běžný informovaný souhlas, kde uvedete případné alergie, nemoci, se kterými léčíte nebo léky, které užíváte. Samotné vyšetření by mělo probíhat na lačno. V ideálním případě by pacient neměl jíst alespoň čtyři hodiny před vyšetřením. Během této doby však může pít neperlivou vodu a užívat potřebné léky. U diabetiků je vhodné vysadit některá perorální antidiabetika po konzultaci s ošetřujícím lékařem či personálem CT pracoviště.

CT vyšetření hrudníku (plic) trvá přibližně 15 minut. Většinou probíhá s využitím kontrastní látky, která se aplikuje nitrožilně. Díky té mohou lékaři lépe posoudit změny ve struktuře nebo funkci zkoumaných orgánů.

RV1_6584.jpg

CT vyšetření plic se nemusíte obávat

Pacient je během vyšetření vystaven co nejvíce minimalizovanému množství ionizujícího záření. Pro většinu pacientů je skutečně bezpečné. Zvýšená opatrnost platí v případě těhotných žen, u nichž indikace k CT bývá výjimečně. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal a nedošlo tak ke znehodnocení zobrazení. V opačném případně dostane mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu. Po skončení vyšetření se pacient nemusí řídit žádnými omezeními.

V případě neakutních vyšetření jsou výsledky vystaveny přibližně během tří dnů a v akutních případech je nález k dispozici ihned. Kromě online objednání se lze na CT vyšetření v brandýské nemocnici objednat také na mobilu 720 051 119.