Zajištění dodávky léku ivermektinu

covid.png

Pro léčbu hospitalizovaných pacientů s Covid-19 na našem oddělení se nám podařilo zajistit v ČR neregistrovaný lék ivermektin.

6.3.2021 21:03

Lék vykazuje dobrý bezpečnostní profil a s léčbou ivermektinem existují dobré klinické zkušenosti na jiných pracovištích nejen v zahraničí. Proto jsme se rozhodli rozšířit spektrum našich terapeutických možností, a to i přes zatím chybějící jednoznačný důkaz o jeho efektivitě ve velké studii, která by opravňovala jeho zařazení do terapie na podkladě „evidence-based medicine“. Zatím je lék určen pouze pro hospitalizované pacienty, kteří musí s léčbou souhlasit. Nejvyšší účinnost je popisována u pacientů v časných stádiích onemocnění.

LÉK JE URČEN VÝHRADNĚ PRO PACIENTY INTERNÍHO ODDĚLENÍ.