Modernizujeme oddělení JIP a připravujeme se na větší nápor Covid pozitivních pacientů

Modernizujeme oddělení JIP a připravujeme se na větší nápor Covid pozitivních pacientů

Brandýská nemocnice vyměnila vedení interního oddělení a pokračuje v modernizaci JIP tak, aby intenzivní péče nadále držela krok s moderními trendy. Nejen s ohledem na pandemii Covid-19 nemocnice například pořídila nový přístroj pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii (HFNO) a na oddělení JIP zajistila vybavení k dalšímu vylepšení monitorace kriticky nemocných.

3.11.2020 17:11

„Naše nemocnice se v současné době kromě péče o akutní interní pacienty podílí i na péči o Covid pozitivně nemocné. V rámci příprav na současnou situaci jsme například pořídili nový přístroj pro vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii, na oddělení JIP jsme objednali nová polohovací lůžka včetně nových antidekubitních matrací k prevenci proleženin a nové vybavení k dalšímu vylepšení invazivní hemodynamické monitorace kriticky nemocných,“ říká nový primář interního oddělení MUDr. Pavel Veselý.

Brandýská nemocnice nadále kromě toho nabízí v chronických ambulancích celé spektrum interních oborů, jako jsou kardiologie nebo gastroenterologie včetně endoskopií. Nový primář interního oddělení MUDr. Pavel Veselý dříve působil 16 let v pražské Nemocnici Na Bulovce, z toho posledních 5 let jako vedoucí lékař JIP. S jeho nástupem dochází jak k výrazné modernizaci, co se týče technického vybavení, tak i k rozšiřování týmu lékařů o další zkušené odborníky, a rovněž k posílení středního zdravotnického personálu.

 „Jelikož chceme držet krok s moderními trendy v oblasti zdravotní péče, rozšiřujeme oddělení o nové přístroje, ale i o lékařské odborníky. Ačkoliv je momentálně provoz interního oddělení personálně dostatečně pokryt, vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se může změnit ze dne na den, sháníme dobrovolníky, kteří by nám mohli pomoci. A to ať už se jedná o jedince se zdravotnickým vzděláním, tak i bez něj – tyto bychom zaškolili tak, aby případně mohli zdravotníkům pomáhat přímo v péči o pacienty na oddělení,“ dodává primář MUDr. Pavel Veselý.