Mají preventivní vyšetření sonografie prsu ve vašem okolí beznadějně plno? U nás vám zajistíme termín v řádu týdnů

IMG_Prevence_rakoviny_Prsu.png

Preventivní mamografická vyšetření hrazená zdravotními pojišťovnami jsou pro všechny ženy nad 45 let k dispozici každé dva roky, pod touto věkovou hranicí si až na výjimky ženy platí screeningové vyšetření samy. Problémem je přetlak zájmu o toto vyšetření. Na některých pracovištích v Praze nepřijímají nové zájemce o ultrazvukové vyšetření prsu vůbec, v jiných se lze objednat až za více než půl roku. Klíčovou roli přitom hraje čas. Brandýská nemocnice nabízí volné termíny sonografie prsu v řádu týdnů.

16.5.2024 00:05

IMG_Prevence_rakoviny_Prsu 2.png

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen v České republice. Ročně u nás diagnostikují lékaři přes 7000 případů. Dle dostupných údajů patří Praha společně s Jihomoravským a Plzeňským krajem mezi regiony s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. Nejrozšířenější věkovou skupinou, kterou postihuje rakovina prsu, jsou ženy nad 60 let. Věková hranice pacientek s tímto onemocněním se však neustále snižuje. Dle posledních údajů je přibližně 11 % případů žen mladších 45 let a necelé 2 % mladších 30 let.

„Riziko nádorového onemocnění prsu u žen mladších 45 let je o to vyšší, že se neodhalí včas. Tím, že ženy do tohoto věku nespadají do pojišťovnou hrazených screeningových programů, prevenci často podceňují v domnění, že se jich tento problém netýká nebo za něj nechtějí platit. Odrazovat je také mohou velice dlouhé čekací lhůty, které na některých pracovištích v Praze mohou být více než půl roku nebo se na něj nedostanou vůbec.

Naše ultrazvukové vyšetření prsu nabízí nejbližší volné termíny vyšetření řádově do pěti týdnů. Není nutná žádanka od lékaře, stačí se objednat online,“ říká MUDr. Karolína Kostrhunová, vedoucí radiodiagnostického oddělení v brandýské nemocnici.

Měsíčně lze v brandýské nemocnici provést více než 80 ultrazvukových vyšetření prsu. Termíny vyšetření jsou rozložené do čtyř dnů v týdnu.

IMG_Prevence_rakoviny_Prsu 3.png

„Dobrou zprávou je, že dojde-li k včasnému odhalení zhoubného nádoru, je skutečně vysoká pravděpodobnost úspěšnosti léčby především díky velice pokročilým metodám léčení tohoto druhu karcinomu.  Počet pacientek, u kterých jsme odhalili pozitivní nález zhoubného nádoru v rámci preventivní prohlídky před dovršením 45 let, i na našem pracovišti stoupá. Ženy by rozhodně toto screeningové vyšetření neměly podceňovat. Pravděpodobnost výskytu zhoubného nádoru prsu výrazně roste již po dovršení 40. roku,uzavírá MUDr. Karolína Kostrhunová.

Prevenci rakoviny prsu a screeningový programům se letos věnoval i Český den proti rakovině. Jeho účelem je upozornit veřejnost na vybraná nádorová onemocnění a získání finančních prostředků na podporu výzkumu rakoviny a vybavení onkologických center.