Prosíme zájemce o očkování o vyplnění povinného dotazníku MZČRVíce informací

Lékaři doporučují nečekat s návštěvou ordinace, až skončí mimořádná opatření. Čekací lhůty pak mohou být až trojnásobné.

Lékaři doporučují nečekat s návštěvou ordinace, až skončí mimořádná opatření. Čekací lhůty pak mohou být až trojnásobné.

Kvůli již více než rok trvající pandemii koronaviru spousta pacientů odkládá pravidelné preventivní prohlídky, případně nechodí na akutní vyšetření z obavy případné nákazy koronavirem nebo kvůli přeplnění nemocnic. Jak ale varuje MUDr. Pavel Veselý, primář interního oddělení brandýské nemocnice, dopady takového zanedbání mohou mít fatální následky, a to jak pro zdravotnický systém, tak pro samotné pacienty.

19.4.2021 15:04

Vynechali jste v posledním roce pravidelnou preventivní prohlídku u svého zubaře, gynekologa, nebo třeba kardiologa, protože se bojíte, že se v čekárně vystavíte riziku nákazy koronavirem? Případně máte pocit, že lékaři momentálně nemají kapacity řešit nic jiného, než onemocnění Covid-19? Podle MUDr. Pavla Veselého, primáře interního oddělení brandýské nemocnice, je takové chování nebezpečné jak pro vás, tak pro ostatní, a doporučuje objednat se na odložená preventivní vyšetření co nejdříve. Po skončení mimořádných opatření se dá podle něj totiž předpokládat, že ordinace budou takovými pacienty přeplněné a čekací lhůty se mohou prodloužit až na trojnásobek obvyklé doby: „Pokud pacienti po více než rok vynechají pravidelné preventivní vyšetření, může to mít katastrofální následky – za prvé se u pacienta mohou rozvinout zdravotní problémy, které mohly být pravidelnou preventivní prohlídkou včas podchyceny, a za druhé hrozí přetížení zdravotnického systému a masivní prodloužení čekacích lhůt, a to až na trojnásobek. A to ať už kvůli přetlaku zájmu pacientů, kteří prevenci odkládali, nebo právě kvůli velkému nárůstu zdravotních komplikací, které nebyly v rámci prevence podchyceny.

 

K pobídce, aby lidé nepodceňovali prevenci, a nečekali, až skončí mimořádná opatření, se přidává i MUDr. Pavla Adamcová z oddělení gastroenterologie brandýské nemocnice: „Během pandemie jsme zaznamenali masivní pokles počtu návštěv pacientů v ordinaci, který ovšem bohužel neznamená, že by pacienti byli zdravější a ubylo zdravotních problémů- většinou se pokles týká preventivních prohlídek. Pacienti pak často vyhledají pomoc, až když pociťují významné problémy, kterým se dalo často předejít. Pacientům tak doporučujeme, aby se nebáli nákazy koronavirem, jelikož v prostorách nemocnice platí zvýšené hygienické podmínky, a objednali se na preventivní prohlídku. Čekací doby po opadnutí pandemie totiž mohou být neúměrně dlouhé.“

 

Všechny ambulance brandýské nemocnice jsou v plném provozu, pacienti si tedy nyní mohou jednoduše domluvit preventivní prohlídku s velmi krátkými čekacími lhůtami. Ke stávajícím ambulancím, jako jsou například gynekologie, kardiologie nebo gastroenterologie, jsme pro pacienty od 1. března otevřeli novou ambulanci korektivní dermatologie, a od 1. dubna i ambulanci obecné dermatovenerologie. Lékařky v obou ambulancích přijímají nové pacienty. Více informací o poskytované péči a kontakty do jednotlivých ambulancí naleznou zájemci na webových stránkách nemocnice www.nemocnicebrandys.cz