Jednodenní chirurgie v brandýské nemocnici nabízí individuální přístup a krátké objednací lhůty, termíny se pomalu plní

Jednodenní chirurgie v brandýské nemocnici nabízí individuální přístup a krátké objednací lhůty, termíny se pomalu plní

Jednodenní péče lůžková (JPL), jak zní oficiální název pro tzv. jednodenní chirurgii, představuje chirurgické oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem s personálním 24hodinovým zajištěním lékařské i sesterské péče. Toto oddělení umožňuje individuálnější přístup, který pacienti oceňují, a krátké objednací lhůty.

7.6.2021 16:06

Díky moderním chirurgickým, ortopedickým i anesteziologickým postupům a metodám lze dobu hospitalizace pacienta optimálně upravovat. Primář chirurgického oddělení brandýské nemocnice MUDr. Daniel Ehrenberger doporučuje neotálet s objednáním na vyšetření a plánované operace, jelikož volné termíny se s ústupem pandemie pomalu zaplňují.

V ambulancích i poté na lůžkovém oddělení je poskytována péče pacientům zcela bez ohledu na jejich bydliště. Objednací termíny jsou velmi krátké, aby mohla být pacientům poskytnuta péče co nejdříve jak ambulantně, tak i při plánovaném operačním zákroku na lůžkovém oddělení. Objednat se na vyšetření lze jednoduše přes recepci nemocnice nebo přímo v příslušné ambulanci. „Doporučuji všem zájemcům o vyšetření na ortopedii a chirurgii, aby s objednáním příliš neotáleli. S ústupem pandemie se ordinace začínají opět postupně zaplňovat, a objednací lhůty se budou neustále prodlužovat,“ říká primář chirurgického oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem MUDr. Daniel Ehrenberger

Operace na chirurgickém oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem patří do kategorie plánovaných výkonů, což při velmi dobré organizaci práce umožňuje především udržovat velmi krátké objednací časy k plánovaným zákrokům. Jednotliví pacienti jsou k operacím dopředu začleňovaní v rámci operačního plánu. Nemusí tak docházet k rušení či změnám již naplánovaných termínů plánovaných operací.

V oboru všeobecné chirurgie se oddělení specializuje zejména na operace onemocnění žlučníku prováděné laparoskopickou technikou a na operace všech typů kýl. „Pokud je to indikované, využívají se miniinvazivní (laparoskopické) postupy. Provádí se také operační řešení i dalších diagnóz, jako operace varixů dolních končetin, syndrom karpálního tunelu, Dupuytrenovy konkraktury, a další výkony dle vyšetření konkrétního pacienta. V oboru ortopedie provádíme některé výkony na pohybovém aparátu, běžně prováděné jsou výkony artroskopické,“ upřesňuje MUDr. Daniel Ehrenberger