Informace k očkování učitelů

Informace k očkování učitelů

Od 27. ÚNORA 2021 se budou moci k očkování registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení.

28.2.2021 18:02